In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft Telesignal een systeem ontworpen voor de sturing en bewaking van de verlichting op de snelwegen. De verlichting wordt na 21:00 uur uitgezet en ‘s-ochtends om 05:00 uur weer aangezet. Hiermee wordt een forse besparing gerealiseerd. Een centrale server stuurt en bewaakt alle voedingspunten en controleert of de schakelingen tijdig worden uitgevoerd. De integratie met de verkeerscentrales maakt het mogelijk de verlichting bij calamiteiten op afstand weer in te schakelen.